En person i Örebro har bett Justitieombudsmannen, JO, granska Karolinska universitetssjukhusets och Socialstyrelsens agerande när den i dag kraftigt kritiserade forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini beviljades tillstånd att arbeta som läkare i Sverige.

I JO-anmälan hänvisas till en artikel i Dagens Medicin den 10 februari där det framgår att Paolo Macchiarini flera gånger beviljades förordnanden att utöva läkaryrket.

»Det kan ifrågasättas om någon kontroll av Macchiarinis uppgivna meriter föregått Socialstyrelsens återkommande beslut och det framgår inte heller om tillfälliga tillstånd utfärdats för hela den tid Macchiarini haft och alltjämt har anställningar och utfört kirurgiska ingrepp vid KI/KS« skriver personen i sin anmälan till JO.