Tidningen berättar att det i Italien fanns misstankar om brott riktade mot Paolo Macchiarini. I samband med rekryteringen av honom agerade därför anställda vid Karolinska institutet genom att skicka ett brev till en italiensk politiker. I detta bad de politikern att denne skulle uttrycka sitt stöd för Paolo Macchiarini.

Svenska Dagbladet citerar bland annat följande ur brevet: »Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde formulera en avsiktsförklaring (sk letter of intent, red:s anm) från ditt perspektiv där du stödjer samarbetet mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset gällande det föreslagna luftvägscentret, och inte minst när det gäller Dr Macchiarini själv.«

Ungefär en månad senare anställdes Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet och fick därefter även en deltidstjänst som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Paolo Macchiarini skriver i ett mejl till Svenska Dagbladet att »Jag ser fallen i Italien som under rättslig prövning och inget som jag kan kommentera förrän de är färdiga.«

Paolo Macchiarini har under sin tid på Karolinska institutet blivit anklagad för oredlighet i forskning men friats. Den senaste tiden har en dokumentär om honom i tv, »Experimenten«, väckt stor uppmärksamhet och frågor om hans lämplighet samt om Karolinska institutets ansvar för hans verksamhet och för de patienter som avlidit i samband med hans operationer.

Läs alla artiklar om Paolo Macchiarini här.