Styrelsen, kallad konsistoriet, uppgav nyligen att ett beslut som detta var på väg. I pressmeddelandet heter det att »Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag, då han av Rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas.«

Granskningen kommer att ledas av en jurist, uppger KI och skriver »Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet.«

Vilka personer som kommer att arbeta med detta tros bli klart under nästa vecka.

I pressmeddelandet påpekas att granskningen omfattar det som styrelsen är ansvarig för. Därför ingår inte medicinska sakfrågor. Exempel på frågor som ska tas upp är:

  • Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
  • Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?

Förhoppningen är att granskningen ska vara klar till sommaren. 

KI:s rektor Anders Hamsten har av konsistoriet uppmanats att sitta kvar under utredningstiden.

Läs övriga artiklar om Macchiarini-fallet här.