Styrelsen för Svensk kirurgisk förening beklagar i uttalandet det lidande som patienterna utsatts för och de oegentligheter som avslöjats i utredningen kring Paolo Macchiarini. Man tar starkt avstånd från forskning som inte följer Helsingforsdeklarationen.

Styrelsen menar samtidigt att det är viktigt att värna den seriösa forskningen och alla de kirurger och forskare som följer reglerna. Man påpekar att det finns ett tydligt regelverk för forskning på patienter. »Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum«, skriver styrelsen på föreningens webbplats.