Kjell Asplund kommer, enligt pressmeddelande, själv att bestämma vilka experter han vill knyta till utredningen, som bland annat ska klarlägga:

  • Under vilka omständigheter anställdes Paolo Macchiarini vid sjukhuset och vilka var omständigheterna kring att hans anställning avslutades?
  • Hur såg beslutsprocessen och dokumentationen ut inför operationsbesluten och vilka etiska bedömningar gjordes?
  • Var valet av åtgärd korrekt utifrån tillgänglig kunskap, gällande lagstiftning och riktlinjer?
  • Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Macchiarinis verksamhet?

I uppdraget ingår att utifrån vad som framkommer ge rekommendationer till förbättringar. Uppdraget ska återrapporteras till sjukhuset senast den 31 augusti.

Karolinska universitetssjukhusets utredning var från början tänkt att ledas av sjukhusets chefläkare, men efter kritik beslutade sjukhuset om en helt oberoende granskning.