2014 års Nobelpris­utdelning i Stockholms konserthus. Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media AB

I går den 11 februari skrev Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, i ett uttalande att Macchiarini-affären innebär »en förtroendekris för svensk medicinsk forskning«. Nobelpristagarna i fysik, kemi och ekonomi, utses av KVA, medan nobelpristagare i fysiologi eller medicin utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

KVA:s ständige sekreterare är Göran K. Hansson.

Vill KVA nu ta över och utse även medicinpristagarna?

– Det är inte en aktuell fråga. Enligt testamentet ska det delas ut av Karolinska institutet. Genom en stadgeändring 1978 flyttades priset när Karolinska institutet blev en statlig myndighet till Nobelförsamlingen, som då skapades som en fristående enhet. Så det är inte aktuellt. Vi kan inte ändra i Alfred Nobels testamente, säger Göran K. Hansson.

Göran K. Hansson är också vice ordförande i Nobelstiftelsen. Han är professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid KI och har också tidigare varit ordförande i KI:s Nobelkommitté.

Tycker du att något bör förändras vad gäller KI:s roll i Nobelpriset?

– Den ordningen vi har, där Nobelförsamlingen är fristående från KI:s ledning och organisation, tycker vi är tillfredsställande.

Läkartidningen får många läsarkommentarer till artiklarna i Macchiarini-affären. I en av kommentarerna sägs följande av Torsten Åkesson, professor i Lund och ledamot av KVA:s fysikklass:

»A Nobels testamente säger otvetydigt att medicinpriset ska beslutas av KI, så där finns inget utrymme för Nobelstiftelsen att ändra på det. A Nobels testamente säger däremot inte att Nobelkommittén ska tillsättas av KI, så detta ansvar kunde flyttas till KVA:s medicinklass.«

Vad tycker du om det?

– Ja, det kunde det mycket väl, men nu utses Nobelkommittén av Nobelförsamlingen som är fristående från KI, så KI:s rektor bestämmer inte vem som ska sitta i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, så det finns en mur emellan. Nobelförsamlingen förnyar sig själv. När någon går i pension väljs en ny ledamot in.

Har Macchiarini-affären även smutsat ner eller skadat förtroendet för Nobelpriset?

– Det är inte bra för Nobelpriset att KI och verksamheten där ifrågasätts, och det gör det angeläget att man får en rejäl genomgång så att förtroendet återupprättas.

I uttalandet ställde KVA en rad krav på vad som behöver ske.

– Absolut nödvändigt är att utredningen av forskningsfusk återupptas, så att vi får ett klart avgörande i frågan. Det andra är att världens medicinska forskare får korrekt information om mannen som opererades i Huddinge och beskrevs i artikeln i Lancet 2011.

I dag meddelande Karolinska universitetssjukhuset att sjukhusets granskning ska ledas av Kjell Asplund, ordförande i SMER och SBU.

– Det behövs en rejäl genomlysning av sjukvården. Detta är en minst lika stor fråga för universitetssjukhuset som för KI. Personligen har jag stor respekt för Kjell Asplund och tror att han kommer att göra en bra utredning, säger Göran K. Hansson.

Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid KI

Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet utser nobelpristagare i fysiologi eller medicin. 

Församlingen har 50 medlemmar och består av medicinprofessorer vid KI. Bland dem väljs ledamöter på tre år till den arbetande Nobelkommittén.

Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016 består av Thomas Perlmann (ordförande), Anna Wedel, Patrik Ernfors, Ole Kiehn och Juleen Zierath. Alla fem är även medlemmar i KVA:s medicinklass.

Läs även:

50 KI-professorer bakom medicinpriset