Kampanjen »Lön hela dagen« har sedan 2012 mätt skillnaderna i män och kvinnors lön, och i år är gapet 13,2 procent. För att illustrera skillnaderna omvandlas lönegapet till en arbetsdag mellan 08 och 17. Om män får betalt hela arbetsdagen, slutar kvinnor få lön klockan 15:57. Sedan mätningarna startade har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter, vilket i den fiktiva arbetsdagen skulle innebära sex minuter.

Enligt organisationen Sveriges Kvinnolobby har kvinnor lägre lön än män i alla sektorer på den svenska arbetsmarknaden. I genomsnitt tjänar en kvinna 4 400 kronor mindre i månaden än en man.

I 15:57-rörelsen – som är en sammanslutning av kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer – ingår bland annat Kvinnliga läkares förening, KLF.

– Det är fortfarande så att kvinnliga läkare tjänar mindre än män. Oftast kan man se en skillnad redan på AT-nivå, även om det handlar om en hundralapp eller två. Sen ökar den skillnaden när man blir ST-läkare, specialistläkare och överläkare. Det har skett förändringar under åren, ja. Skillnaderna har inte ökat, men det har minskat väldigt långsamt, säger Ingela Heimann som är ordförande för KLF.

Precis som tidigare år kommer KLF även i år att motionera om lika löner till Läkarförbundets fullmäktigemöte, enligt Ingela Heimann.

– Vi gör det som ett mantra för att det inte ska glömmas bort.

Tidigare artikel:

Manliga läkare tjänar fortfarande mer