Tre av de sex stora »supersjukhus« som byggs i Danmark har redan beslutat att införa systemet, medan de övriga tre inte tagit ställning än.

Ett skäl till att systemet behövs sägs vara att de nya sjukhusen bara har enkelrum, vilket innebär större avstånd. Redan i dag använder sjukvårdspersonal i snitt 12 minuter om dagen för att leta efter kollegor och utrustning, enligt Ugebrevet A4.

Chipen som personalen kommer att bära skickar information om bärarens position, som sedan kan visas på exempelvis skärmar i personalrummen. Även utrustning ska märkas.

Systemet ska bara visa information i realtid och ingen information ska sparas. Toaletter ska vara »spårningsfria«.

Ordföranden i den danska Överläkarföreningen, Anja Mitchell, är dock skeptisk.

– Man använder ju inte längre oceaner av tid för att hitta sina kollegor. Vill jag ha tag i någon tar jag och ringer upp vederbörande, säger Anja Mitchell, till Ugebrevet A4.

Hon befarar att det kan uppfattas som att man vill övervaka hur personalen använder sin arbetstid och menar att man alltid måste bedöma nyttan med nya hjälpmedel.

– Det här systemet kan uppfattas som misstro från ledningen.