Det råder ekonomisk kris i Landstinget Västernorrland och, som Läkartidningen tidigare rapporterat, innehåller sparförslaget stora förändringar för Sollefteå sjukhus. Från Ångermanlands läkarförenings, ÅLF:s, sida menade man att förslaget var ogenomtänkt och kortsiktigt. I stället presenterade föreningen en egen rapport där problemområdena radades upp – underbemanning, sjukfrånvaro, överbeläggningar, vårdskador och vård av patienter utanför organisationen – och tillhörande åtgärder föreslogs. Bland annat ville ÅLF att landstinget skulle identifiera enheter med stor andel bemanningspersonal, var kompetens- och personalbrist kommer att uppstå och genom en mer offensiv rekrytering av ST-läkare reducera andelen bemanningspersonal. Man ville också att arbetsgivaren skulle söka efter de strukturella problem som ligger bakom sjukfrånvaron och omedelbart vidta åtgärder för att minska den.

Enligt ÅLF skulle deras förslag inte bara innebära samma ekonomiska besparing som föreslagna neddragningar på Sollefteå sjukhus, utan också vara långsiktigt och mer hållbart för verksamheten.

– Det har varit ekonomisk kris i landstinget under ett antal år, och den har bara blivit värre och värre. Ändå har man inte tagit tag i de problemområden som under en lång tid varit kända, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening och en av de som ligger bakom rapporten.

Från politiskt håll beslutade man att utreda frågan vidare och skjuta på beslutet om sparpaketet.

I slutet av januari presenterade ÅLF ännu en rapport, vilken är en uppföljning på den tidigare. Där framgår det att resultatet för slutet av 2015 blev sämre än vad man förutspått. Sjukfrånvaron ligger nu över sju procent och är därmed högst i Sverige. Kostnaden för stafettläkare landade på 27 miljoner kronor mer än 2014, och överbeläggningarna har fortsatt att öka.

Samtidigt som ekonomin varit i gungning har det rått turbulens både i politiken och landstingsledningen under hösten. Flertalet personer i ledningen har bytts ut, och nu hoppas Lars Rocksén att snarast möjligt få till en dialog med de nya.

– Det är väldigt bråttom för ledningen att kliva in och försöka ge lite framtidstro till personalen. Annars tror jag att vi inom ett halvår kommer att se väldigt många som lämnar landstinget. De måste också komma fram till vad de vill med verksamheten, kliva fram och vara ledare i den här krisen, säger han.

Han menar också att landstinget riskerar att förlora personal på grund av osäkerheten kring framtiden.

– Personalen mår dåligt, kanske framför allt i Sollefteå, men också i Örnsköldsvik. Man har ett högst påtagligt nedläggningshot hängande över sig, och då är det många som väljer att flytta på sig. Om man från ledningens sida vill ha en fungerande verksamhet på alla tre orter så måste man göra något, annars kan man tvingas lägga ner verksamheter på grund av att man behandlar personalen så dåligt att de flyr, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artikel:

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus