När verksamheten flyttar in i Nya Karolinska Solna införs samtidigt en ny verksamhetsmodell där organisationen formas kring patientflöden i ställt för kring specialiteter. Det innebär att chefsstrukturen förändras och nuvarande chefer måste därför söka om sina tjänster.

I ett brev till sjukhusdirektören Melvin Samsom kräver Karolinskas läkarförening att rekryteringen avbryts till dess att den externa utredningen av händelserna kring Paolo Macchiarini är klar. Föreningen skriver att flera av de som kan tänkas söka är personer som varit inblandade i processen kring Macchiarinis operationer och som kan förlora all trovärdighet som ett resultat av utredningen. Dessutom kan dugliga kandidater som känner misstro mot ledningens sätt att hantera Macchiarini-affären avstå från att söka.

Efter läkarföreningens brev har sjukhusledningen skjutit fram sista ansökningsdagen två veckor till den 3 mars. Styrelsen för läkarföreningen har inte hunnit träffas för att diskutera hur man ställer sig till det svar man fått, men Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening, säger till Läkartidningen att det ideala vore att invänta den externa utredningen.

Men den ska ju vara klar först den 31 augusti?

– Det är ju ett problem om man ska göra ett uppehåll till den 31 augusti. Då hinner man inte tillsätta chefer i en ny organisation innan organisationen ska flytta, och där finns det förstås för- och nackdelar. Där behöver vi ha en intern dialog i läkarföreningen hur vi skall ställa oss.

Yvonne Dellmark tycker dock inte att en lösning vore att snabba på utredningen.

– Vi vill att utredningen blir bra. Det är viktigare än att den går snabbt.

Föreningen vill också att man ser över kravprofilen för de sökande. I annonseringen har kraven på akademisk kompetens satts så högt att det enligt läkarföreningen riskerar att avskräcka många sökande.

– Forskning är viktigt men det är ännu viktigare om man ska leda en sjukvårdsorganisation att man har klinisk kompetens inom rätt område. 

På den punkten har man enligt Yvonne Dellmark haft en bra dialog med ledningen och kravprofilen har justerats i annonsen.

– Man håller med om att klinisk kompetens och ledaregenskaper är viktiga och att den höga akademiska kompetensen mer är ett långsiktigt mål. Det är viktigare att hitta rätt person för verksamheten än att hitta någon som har exakt rätt akademisk titel.