För ett par veckor sedan meddelade Universitets- och högskolerådet, UHR, att man återkallade nio resultat från högskoleprovet den 24 oktober i fjol. Grunden för beslutet är den höga samstämmigheten i de nio deltagarnas svar, både korrekta och felaktiga. Enligt UHR är det högst osannolikt att samstämmigheten beror på slumpen.

Nu har KI meddelat att fem av de nio är läkarstudenter som började på läkarprogrammet i januari. Efter UHR:s beslut har man återkallat deras antagningsbeslut, viket innebär att de måste lämna utbildningen. Inga reserver kommer att kallas in då utbildningen redan pågått i en månad.

Enligt KI är det första gången studenter får sluta på grund av fusk med högskoleprovet. Fusk med betygsuppgifter har dock tidigare lett till motsvarande beslut.