Tre av de fyra är personer som redan lämnat andra uppdrag i spåren av Macchiarini-affären: Anders Hamsten, som avgick som rektor för KI för knappt två veckor sedan, Hans-Gustaf Ljunggren, som i denna veckan meddelade sin avgång som forskningsdekan på KI samt Urban Lendahl, som lämnat sin post som sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen. Den fjärde personen är Katarina Le Blanc, professor i stamcellsforskning vid KI.

Formellt har de fyra inte trätt ur Nobelförsamlingen, och kan alltså komma att återuppta arbetet i församlingen när utredningen är klar.

KI:s externa utredning om Macchiarini-affären leds av tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher. En mycket preliminär målsättning är att den ska kunna presentera sina slutsatser innan sommaren.