Beskedet innebär att Paolo Macchiarini kommer att få lämna Karolinska institutet den 30 november då hans nuvarande forskartjänst upphör. Prefekten vid den institution Macchiarini tillhör har fått i uppdrag att se till att hans arbetstid under tiden fram till dess används till att avveckla den forskning han bedrivit vid Karolinska institutet.