Region Skåne använder runt fem miljoner förkläden per år och detta är enligt regionen en av de största miljöbovarna. De nya förklädena ska enligt regionens beräkningar minska koldioxidutsläppen med drygt 250 ton per år – från 280 till 25 ton – jämfört med den fossilbaserade motsvarigheten. Tanken är att en provserie av förklädena, som tagits fram tillsammans med en testpanel med representanter från vården, ska börja tillverkas under våren.

Förklädena tillverkas av sockerrör från Brasilien, kalk från Örebro och stärkelse från Kristianstad och består av 91 procent förnybart material. Produkten är helt ny och föregicks av en innovationsupphandling, där näringslivet fick lämna offerter på en produkt som ännu inte existerar.

– Verksamheten har varit väldigt aktiv för att testa de olika prototyperna. Vi har verkligen försökt jobba tillsammans i Region Skåne för att få förkläden som både är miljövänliga, men också fungerar i vården, säger Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand.

Kostnaden för de nya förklädena är högre än för den tidigare motsvarigheten. Enligt Louise Strand handlar det om 26 öre mer per förkläde och det är en extrasatsning på miljön från Region Skånes sida.