I maj 2015 beslutade en undersökningsdomare i Italien att inte gå vidare med ärendet mot Paolo Macchiarin. Men beslutet överklagades av riksåklagaren, som menade att vittnesmål och viktig information har ignorerats. Riksåklagaren anser enligt italienska medier att undersökningsdomaren har låtit sig påverkas av att Paolo Macchiarini är en internationellt renommerad kirurg.

Riksåklagarens överklagan bifölls i mitten av januari av Högsta domstolen, som upphävde beslutet att lägga ned målet. En ny preliminär domstolsförhandling ska nu hållas för att besluta om ärendet ska drivas vidare.

Misstanken är att Paolo Macchiarini som anställd vid universitetssjukhuset Carreggi i Florens ska ha försökt förmå patienter att betala för att bli opererade vid privata kliniker i utlandet och slippa långa köer. Det handlar om vård de lika väl ska ha kunnnat få i Italien, och Macchiarini misstänks ha utnyttjat patienternas utsatta tillstånd.

Även två av Macchiarinis chefer är misstänkta för inte ha haft tillräckligt koll på Paolo Macchiarinis förehavanden.

Läkartidningen söker Paolo Macchiarini för en kommentar. Till Svenska Dagbladet har han dock sagt att »Jag ser fallen i Italien som under rättslig prövning och inget som jag kan kommentera förrän de är färdiga.«

Forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini har under sin tid på Karolinska institutet blivit anklagad för oredlighet i forskning men friats.