En reporter från Sveriges Radio ville ha reda på vilka av Närhälsans 31 vårdcentraler som drivs med underskott och inte är hållbara i längden. Västra Götalandsregionen hänvisade till sekretess och menade att handlingarna inte kunde lämnas ut med hänsyn till att vårdcentralerna bedrivs i konkurrens med andra aktörer. Uppgifterna skulle således kunna användas för att skaffa sig fördelar och på samma gång skada Närhälsan.

Ärendet hamnade i Kammarrätten i Göteborg, som nu ger Västra Götalandsregionen rätt i frågan. I sitt beslut skriver kammarrätten att handlingarna som reportern begärde ut »kan gynna den som driver likartad verksamhet i konkurrens med Västra Götalandsregionen, Närhälsan«.