Medan vindarna har blåst snålt kring Karolinska institutet och dess rektor Anders Hamsten, har Karolinska universitetssjukhuset hittills hållit en låg profil i ärendet kring Paolo Macchiarini och hans ifrågasatta luftstrupsoperationer. Så sent som förra veckan stod sjukhuset fast vid att operationerna var berättigade med tanke på att patienternas liv stod på spel och att inga alternativa behandlingar fanns.

Flera krav på att även sjukhusets roll i det inträffade ska granskas har dock rests de senaste dagarna. Och nu meddelar Karolinska universitetssjukhuset att en utredning kommer att tillsättas. Det är »de nya uppgifter som framkommit« som gör att det behövs »en noggrann utredning av händelseförloppet«, heter det i ett pressmeddelande.

Utredningen ska klarlägga omständigheterna och vilka överväganden som gjordes då tre patienter fick syntetiska, stamcellsbeklädda luftstrupar inopererade 2011 och 2012.

Utredningen ska ledas av sjukhusets chefläkare, professor Nina Nelson Follin. I utredningen ska oberoende experter ingå.

– De uppgifter som framförts gör att vi vill granska noga hur detta har hanterats. Det är viktigt för patienter, medarbetare och uppdragsgivare, liksom för allmänheten, att vi utreder saken grundligt, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.