Karin Båtelson. Foto: Rickard Eriksson

 – Just vårdplatser täcks inte riktigt av någon av de råd eller delegationer som vi har som enskild sak. Sjukhusläkarna har jobbat mycket med frågan, men nu tar vi ett mer fokuserat grepp inom Läkarförbundet, säger Läkarförbundets förste vice ordförande Karin Båtelson, som blir ordförande för den nya arbetsgruppen.

Tanken är att den ska bestå av representanter från Sveriges olika delar och typer av vårdgivare. Tillsammans ska man sätta fokus på just vårdplatser och de problem som finns kring frågan.

– Arbetsmiljön påverkas, patientsäkerheten sätts ur spel, vården blir sämre för patienterna och det blir väldigt ineffektivt då mycket av läkartid går åt till att skriva in och skriva ut och att sitta i krismöten om vårdplatser, säger Karin Båtelson.

Beslutet togs under senaste förbundsstyrelsemötet, och arbetet är fortfarande inne i ett tidigt skede. Varken form, hur länge gruppen ska finnas eller vilka som ska ingå är i nuläget klart. Inom kort kommer man dock att kalla till ett uppstartsmöte för att påbörja arbetet, och Karin Båtelson menar att det finns mycket att ta tag i.

– När man som läkare pratar om vad som är problem så kommer it-system och vårdplatser på högsta plats. Och vi är väldigt trötta på att höra detta mantra från olika ledningsnivåer att patientsäkerheten inte är hotad, när vi dagligen ser bevis på motsatsen. Vi vill ha fakta om både detta och de ökade kostnader det medför, för att kunna driva frågan, säger hon.