Den nya arbetsmiljöstrategin kan sammanfattas i tre nyckelområden – nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.

Utöver att peka ut en riktning för arbetsmiljöarbetet, presenterades tolv nya uppdrag till Arbetsmiljöverket och två nya utredningar – »Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv« och »Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö«.

I den förstnämnda utredningen ska en särskild utredare undersöka om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar fungerar i det moderna arbetslivets utmaningar.

Tanken är att strategin ska visa riktningen för arbetet med arbetsmiljöfrågor de kommande fem åren och regeringen ökar därför resurserna med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden.