Enligt tidningen Dagens Nyheter, DN, kommer Praktikertjänst att säga upp vårdavtalet om BB Sophia med Stockholms läns landsting. Anledningen ska vara bristande ekonomi, och Johan Fredriksson, vd för Praktikertjänst, säger till DN att man under de två åren förlorat 180 miljoner.

– Givet hur ersättningssystemet ser ut i dag så ser vi ingen möjlighet att få ekonomisk balans. Vi ser ingen annan väg ut än att säga upp avtalet med landstinget, säger han till tidningen.

En del i förklaringen till det negativa ekonomiska resultatet är, enligt Johan Fredriksson, att man på BB Sophia har högre kostnader jämfört med andra kliniker, samtidigt som stordriftsfördelarna saknas.

Enligt DN har vårdavtalet en sex månaders uppsägningstid.

Läs tidigare artiklar:

BB Sophia får grönt ljus 

Experter ifrågasätter BB Sophia