I dag ger Socialstyrelsen rådet att sjukvården inte ska erbjuda massundersökningar, men efter att ny kunskap framkommit ska den rekommendationen ses över.

Översynen kommer att starta under första halvåret 2016 och förväntas vara klar inom ett år. I november förra året publicerades resultatet av studien Sthlm3, i vilken man kunde se att andelen biopsier kan minska med en tredjedel då PSA-testet kombineras med andra tester. Enligt Dagens Medicin ska experter nu undersöka vilka biomarkörer som kan göra testet mer precist.