Det var på ett informationsmöte på torsdagen med personal och studenter i Karolinska institutets lokaler i Huddinge som den nytillträdda vikarierande rektorn, Karin Dahlman-Wright, fick frågan vad som skulle hända med Jan Carlstedt-Duke.

– Jag kommer inte att ha något rektorsråd. Det kanske är svar på din fråga, svarade Karin Dahlman-Wright, enligt SVT.

Några dagar senare, den 27 februari, säger Karin Dahlman-Wright på Karolinska institutets internwebb att Jan Carlstedt-Duke redan den 22 februari begärde att få lämna uppdraget som rektorsråd. Under den tid som utredningen i Macchiarini-affären pågår kommer Jan Carlstedt Duke inte heller att vara ordförande i programnämnden för läkarprogrammet. Han kommer att vara kvar på KI men med andra arbetsuppgifter.

– Jan Carlstedt-Duke har varit en stor tillgång för Karolinska Institutet, inte minst i arbetet att utveckla läkarutbildningen vid KI, senast som ordförande för läkarprogrammets programnämnd, säger Karin Dahlman-Wright på webbplatsen.

Jan Carlstedt-Duke är därmed den tredje person som varit inblandad fuskutredningen mot Paolo Macchiarini som lämnar sin post, efter tidigare rektorn Anders Hamsten och avgående forskningsdekanen Hans-Gustaf Ljunggren.

Beslutet att fria Paolo Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk har kritiserats starkt, och Anders Hamsten skrev på DN Debatt i samband med sin avgång att det var »mycket troligt att mitt beslut i ärendet varit felaktigt«.