Det är Folkhälsomyndigheten som i ett pressmeddelande rapporterar om att genen mcr-1, som ger bakterier resistens mot kolistin, har hittats i Sverige. Antibiotikumet kolistin är det sista alternativet vid behandling av allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

De svenska fynden av genen gjordes i tarmbakterien Escherichia coli (E. Coli) i avföringsprover från två personer som befunnit sig i Asien. Ingen av dem uppvisade symtom på sjukdom eller infektion då proverna togs. Tidigare har genen mcr-1 hittats i 19 länder och de första rapporterna om fynd kom från Kina i november förra året.

– Det är oroväckande att vi nu har påvisat den här typen av resistensgen i Sverige. Det var visserligen väntat, eftersom så många länder har rapporterat fynd, och det innebär ingen risk för folkhälsan här och nu, men det är ett oroande tecken inför framtiden och någonting som vi därför håller ögonen på, säger Thomas Åkerlund, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.