Den omdiskuterade uppmaningen skickades ut i mitten av februari i ett internt nyhetsbrev till Division Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Rubriken var »Tips – ta fram mobilkameran«, och i texten förklarades vad den ska användas till: »Vill du dela med dig av vad du och dina kolleger gör på jobbet, kanske ett spännande ögonblick?»

De bästa bilderna hade chansen att bli »månadens divisionsbild« på startsidan till intranätet.

Uppmaningen väckte oro och förvåning. Bilderna som läggs ut på intranätet kan bli ett hot mot patienternas integritet, ansåg många:

– Både mina kollegor inom läkargruppen och sjuksköterskor och undersköterskor tycker att det är en absurd idé, säger en läkare inom Region Gävleborg som vill vara anonym till Läkartidningen.

– I nyhetsbrevet sägs att man vill ha »spännande« bilder, men det är oklart vad som menas, fortsätter hen. Jag tror att många inom sjukvården kan misstolka det, till att det gäller akuta situationer när patienterna är svårt sjuka.

Fotofrågan har också väckt uppmärksamhet utanför sjukvården. I en ledare på hälsingetidningarnas gemensamma webbplats HelaHälsingland.se citerar skribenten nyhetsbrevets uppmaning att ta bilder, och sågar den sedan fullständigt: »Nej tack. Det är integritetskränkande för patienter att figurera på bild på ett intranät i Region Gävleborg. Undrar just om det ens är lagligt.«

Avsändare av nyhetsbrevet var Helena Björkman, divisionschef för Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Hon säger till Läkartidningen att formuleringarna i uppmaningen var olyckliga. Uppmaningen var ett försök att skaka liv i en verksamhet med månadens bild som man tidigare haft under flera år, och därför trodde hon inte att den kunde misstolkas.

– Det har hela tiden handlat om medarbetarbilder, säger hon. Bilderna visar sådant som »vi har fått ny utrustning« eller »vi har haft ett studiebesök«. Vi har aldrig haft bilder på patienter, och vi ska inte ha det heller.

Det var ett tag sedan. Hade det inte varit bra att påpeka att patienter inte ska förekomma på bilderna?

– Jo, absolut. Vi kommer att gå ut och förtydliga det nu, säger Helena Björkman.