Statskontorets uppdrag är att ge regeringen bättre underlag om hur statens styrning fungerar i dag, både gentemot statlig verksamhet och gentemot kommuner och landsting. Bland annat ska Statskontoret granska hur myndigheternas administration kan minska så att det blir mer tid för kärnverksamheten, och hur de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Uppdraget är indelat i olika bitar som ska avrapporteras mellan 30 juni och 31 december i år.

Bakgrunden är debatten om styrmekanismer och kritiken mot NPM, New Public Management. Under våren 2015 genomförde civilminister Ardalan Shekarabi nio kunskapsseminarier om dessa frågor med forskare, fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt, sa civilminister Ardalan Shekarabi när han presenterade regeringsuppdraget den 16 februari.

– Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Att styrningen ska bygga mer på tillit var ett önskemål som framfördes av många deltagare i kunskapsseminarierna. Ardalan Shekarabi har också tidigare uttalat sig för tillitsbaserad styrning, och hänvisat till Danmark, där man har genomfört en omfattande tillitsreform (se LT nr 39/2015).