Karin Röding är statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning. Enligt TT och Svenska Dagbladet ska hon i fortsättningen inte ha något att göra med Macchiarini-ärendet. 

Karin Röding var i en tidigare anställning som universitetsdirektör på Karolinska institutet med om att anställa Paolo Macchiarini, den i dag hårt kritiserade forskaren och kirurgen.

»För att det inte ska finnas minsta lilla misstanke om att min tidigare anställning vid KI påverkar Utbildningsdepartementets agerande väljer jag att tills vidare inte delta i departementets beredningar kopplade till KI«, skriver Karin Röding i en kommentar till TT.