Sten Heckscher har utsett två personer som ska hjälpa till med granskningen: Ingrid Carlberg, författare och journalist, samt Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

– Jag tycker att vi behöver en person med rejäl medicinsk kompetens, en person som i förhållande till KI står fri, och det är inte det allra enklaste. Carl Gahmberg har det bästa rykte, sa Sten Heckscher vid en pressträff på tisdagen.

Sten Heckscher kunde inte säga något om hur lång tid utredningen kommer att ta.

– KI har framfört en stillsam bön om att det ska gå fort, samtidigt som man sagt att det inte får gå ut över kvaliteten.

Utredningen har av konsistoriet fått ett brett uppdrag. Samtidigt, betonade Sten Heckscher, måste den förhålla sig till ett antal gränslinjer som finns: dels den mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI, dels gränsen mot de frågor som hanteras i den pågående åklagarutredningen och dels begränsningen att konsistoriet inte får avgöra vetenskapliga frågor.

Läkartidningen: Kommer ni att samordna granskningen  med sjukhusets utredning? Nu är vi i en situation där man lite skyller på varandra. Det vore väl inte så lyckligt om det förblev så efter de här utredningarna?

– Jag hade nog inte tänkt mig att vi skulle delta i något allmänt Svarte Petter-spel. Det är klart att vi måste tala med andra aktörer som är inne i den här affären.