Läkaren har erkänt att han drogat, fört bort och spärrat in kvinnan men förnekar att det skett i syfte att skada henne eller tvinga henne till tjänst. Syftet var enligt mannen att hon skulle bli hans flickvän.

Enligt Stockholms tingsrätts dom, som framför allt grundas på målsägandens berättelse och den skriftliga bevisningen, har syftet med att föra bort och spärra in kvinnan varit att hålla henne inlåst under lång tid och tvinga henne till tjänst som flickvän och framtida sexpartner. Villkoren för att döma läkaren för människorov anses därmed vara uppfyllda.

När det gäller åtalet för våldtäkt nekar läkaren till att han våldtagit kvinnan när hon var drogad, och tingsrätten ansåg att det inte var ställt utom rimligt tvivel att det skett någon sexuell aktivitet under tiden hon var drogad, varför han frias på den punkten.

Det långa straffet, tio år, motiveras enligt tingsrätten av att läkaren planerat gärningen minutiöst under lång tid, utsatt kvinnan för allvarliga risker vid medicineringen och hållit henne inspärrad under mycket obehagliga former i en ljud- och ljudisolerad bunker. Den psykiska störning som mannen lider av är enligt rätten inte allvarlig nog att påverka straffets längd.

Det var i september 2015 som läkaren tog kontakt med den för honom okända kvinnan. Vid deras andra träff drogade han henne med flunitrazepam och förde henne i rullstol till sin bil. Han körde henne till sitt hem i en annan del av landet där han konstruerat en bunker med ett isolerat cellutrymme bakom två säkerhetsdörrar av metall med elektroniska kodlås. Där hölls hon inspärrad i fem dagar.

Polisen fattade misstankar mot läkaren när han i sällskap med kvinnan, som var efterlyst, besökte en polisstation för att visa att hon var välbehållen.

Läs tidigare artikel:

Läkare åtalas för människorov