I april 2015 avvisade hovrätten Region Gävleborgs begäran om att få hjälp av Kronofogden med att få tillgång till patientjournalerna från en läkare som debiterar enligt nationella taxan. Hovrätten menade att regelverket om så kallad särskild handräckning från Kronofogden inte är tillämplig på information, bara egendom.

Regionen, som anser att frågan är av principiell betydelse, begärde prövningstillstånd i Högsta domstolen, som nu meddelat att man kommer att ta upp fallet.

Bakgrunden är att regionen vid en stickprovskontroll 2012 fann att läkaren krävt för mycket betalt. Regionen ville därför göra en större granskning. Men när man önskade kontrollera patientjournalerna sa läkaren nej med hänvisning till patientsekretessen.

Frågan om regionen ska få hjälp av Kronofogden med att få ut journalerna har prövats i en rad rättsinstanser. I en tingsrättsdom 2013 fick regionen rätt. Men enligt hovrätten, dit läkaren överklagade, begick tingsrätten formella fel och målet återvisades därför. Därefter har läkaren fått rätt i såväl tingsrätt som hovrätt.