Dokumentet är döpt till »Krångelgrupp« och tolkas av Ångermanlands läkarförening som ett försök att begränsa kommunikationen mellan landstingspolitiker och facken. Landstingsstyrelsens ordförande slår dock ifrån sig den kritiken och säger att det handlar om ett missförstånd.

Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick kännedom om skrivelsen under torsdagen, och för honom är budskapet tydligt: Man vill sätta munkavle på politikerna.

– Det är mot offentlighetsprincipen, det är mot yttrandefrihet, det är mot meddelarfrihet. Det är mot grundläggande principer i den demokratiska processen, säger han och fortsätter:

– Instruktionerna är väldigt tydliga, de går inte att misstolka. Nu, sett i retrospektiv, kan man konstatera att flera av de kommunikationer som vi har lämnat till politiker i form av beslutsunderlag, åsikter på beslutsunderlag och allmänna åsikter har blivit besvarade enligt den instruktionen, det vill säga »tack, har tagit del« och sen inget mer.

Erik Lövgren säger dock att det hela handlar om en intern diskussion kring en SKL-modell för hur man leder och styr i komplexa sammanhang. Och att det hela egentligen syftar till att frågor från medarbetare ska hamna hos tjänstemännen i stället för politikerna.

– Det handlar inte om att begränsa någon yttrandefrihet eller något sånt. Det viktiga för en organisation är att få in frågorna så att de får svar från sin profession och så att man för dialogen inne där den ska vara. Och med »krångelgrupp« menas majoriteten, inte facket, säger han.

Men instruktionen om att man ska skicka vidare alla frågor till landstingsdirektören?

– Ni kan läsa in precis allt elände och konspirationsteorier som finns, i detta. Man är så orolig att allt är konspirationer och hemligheter, men vi måste få en tjänstemannaorganisation att fungera, och då kan vi inte hänskjuta eller genskjuta eller skadeskjuta den. Däremot ska vi ta emot allt som kommer till oss, men vi måste skicka det vidare för annars kommer det frågor som de inte har haft att göra med eller inte arbetat med. Det var det det handlade om.

Ångermanlands läkarförening har varit aktiv i debatten om sjukvården i Västernorrland och har vid ett flertal tillfällen själv presenterat förslag på lösningar.

Lars Rocksén menar att man har försökt få till en dialog med tjänstemännen i landstinget sedan oktober, men fortfarande inte fått något direkt svar eller reflektion överhuvudtaget. I stället, menar han, har politiker plockat upp de frågor som läkarföreningen ställt och bett tjänstemännen om kommentarer. Att man nu instruerar politiker att begränsa kontakten med facket ser Lars Rocksén som ett tecken på att beslutsunderlaget inte tål genomlysning.

– Det man försöker göra är att begränsa vår möjlighet att ha en åsikt och att föra fram information, fakta och sakliga underlag i beslutsprocessen.

Erik Lövgren är medveten om att man från läkarföreningens sida har upplevt en bristande respons från tjänstemännen.

– Jag har skickat den signalen vidare till organisationen att »här kommer signalen att folk inte får prata eller får möjlighet att få svar på frågor«. Det måste man bli bättre på, men det är klart, hur ska man hinna, om frågorna bara surrar runt i luften, i tidningen, på facebookgrupper och på egna möten? Vi i politiken måste föra in dem så att man får en chans att svara och se vad som diskuteras.

Men om man möts av tystnad så undrar man ju varför man inte får ett svar.

– Ja, om det är så att man möts av tystnad. Så ska det ju inte funka, vi har ju upparbetade kanaler. Men om det upplevs att de inte fungerar så måste man få dem att fungera. Sen innebär ju inte det, och det kanske är det som är problemet i slutändan, att inte alla får som de vill. Det är också ett problem i sammanhanget. Det är klart att det kan handla om att man inte har samma syn på saker om man har fått ett svar, jag har ingen aning, men kommunikationen måste bli bättre.

Från läkarföreningens sida kommer man att »agera kraftfullt mot det här« och har redan nu påbörjat en diskussion med politiker, men vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas är man inte klar över än.

– Det här är en så udda och ovanlig situation att det inte går att lämna snabba raka svar på hur vi ska hantera det, men att det här måste lyftas upp och diskuteras med tjänstemän och politikerledning är självklart. Den här ordningen kan vi inte ha i ett öppet demokratiskt Sverige, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artiklar:

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

Förening varnar för personalflykt 

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus