Enligt Nobelförsamlingens hemsida uppfattar Urban Lendahl att han kan komma att omfattas av den externa granskning av Macchiarini-ärendet som Karolinska institutets konsistorium beslutade om torsdagen den 4 februari. Av omsorg om Nobelpriset väljer han därför att avsäga sig sitt uppdrag.

Han lämnar även styrelseuppdraget i Nobelstiftelsen.

Läs övriga artiklar under Oredlighetsärendet på KI.