Å Kungliga Vetenskapsakademiens vägnar vill vi uttrycka vår oro över en artikel i Lancet. Tillgänglig information visar att artikeln inte beskriver tillståndet för patienten på ett korrekt sätt. Ungefär så skriver Lena Claesson-Welsh och Göran K Hansson i brevet som publicerades på thelancet.com i går den 22 februari. De skriver med anledning av den fallbeskrivning som publicerades i Lancet 2011 och som rör den första patient som fick en konstgjord luftstrupe inopererad av den forskningsfuskmisstänkte kirurgen Paolo Macchiarini vid Karolinska universitetssjukhuset. Artikeln beskrev operationen som lyckosam.

I brevet i Lancet beskriver de i korta ordalag den första fuskutredningen, friandet av Macchiarini, den senaste tidens händelser efter TV-serien Experimenten och fuskutredningens återupptagande. De avslutar med att det är viktigt att ge Lancets läsare en balanserad bild.

I ett uttalande från Vetenskapsakademien den 11 februari krävde Lena Claesson-Welsh och Göran K Hansson bland annat en förnyad fuskutredning samt att artikeln i Lancet från 2011 skulle kompletteras med information om komplikationer och patientens bortgång.

sa Lena Claesson-Welsh till Läkartidningen:

– Vi lutar oss mot Bengt Gerdins utredning som vissa av oss har gått igenom, och vi har sett kontrasterna mellan den och Lancets artikel. Vi vet att patienten avlidit, medan det i artikeln beskrivs som ett lyckosamt utfall, och det tycker vi skulle kunna gå in i en redaktionell kommentar omedelbart. 

Därefter har flera saker inträffat som legat i linje med KVA:s krav. Bland annat har Karolinska institutet beslutat att den utredning som i augusti 2015 friade Paolo Macchiarini från forskningsfusk ska återupptas och att Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp ska kopplas in. Däremot har inte någon komplettering av fallbekrivningen i Lancet gjorts. Tidskriftens chefredaktör Richard Horton har i en kommentar den 20 februari förklarat varför artikeln ligger kvar oförändrad, nämligen på grund av att Macchiarini inte förklarats skyldig till oredlighet.