Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Det brittiska läkarförbundet BMA (British Medical Association) har tagit fram en vägledning för hur läkare bör behandla läkarpatienter, något som enligt BMA kan vara en utmaning. Vägledningen säger att kollegor måste behandlas som andra patienter. Läkarpatienter kan vara mycket väl informerade om undersökningar och om hur deras tillstånd handläggs. Deras speciella kunskaper ska bekräftas, men samtidigt säger vägledningen att de ska ha möjligheten att få vara patient. De ska erbjudas samma förklaringar, råd och stöd som andra patienter skulle få. Vidare ska de försäkras om att det är ett riktigt beslut att söka vård den formella vägen snarare än att lita på den egna tolkningen av sitt tillstånd.

Det finns ingen svensk motsvarighet till BMA:s riktlinjer. Läkarförbundets etiska riktlinjer säger dock att »läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning«.

– Jag tycker det är bra att vi tydligt markerar i de etiska reglerna att vi läkare måste söka vård vid sjukdom som påverkar yrkesutövandet, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i förbundsstyrelsen.

Elin Karlsson anser också att det är viktigt att värna om läkarens individuella behov av sjukvård för att uppnå och bibehålla en god hälsa.

– Där ska det finnas bra alternativ som vi läkare kan känna oss trygga med, säger hon.

Elin Karlsson ser inget behov av att Läkarförbundet tar fram en omfattande skrift, som den brittiska, men däremot att försöka påverka så att det finns bra alternativ för läkare som är patienter.

– I vissa fall kan det exempelvis vara viktigt att det finns alternativ till att gå hos de kollegor man jobbar nära. Behöver man som läkare stödjande samtal finns det till exempel möjlighet att kontakta särskilda kollegiala rådgivare som väljs av lokalföreningarna, säger Elin Karlsson.

Källa: BMA:s Ethical responsibilities in treating doctors who are patients. Guidance from the BMA Medical Ethics Department. Januari 2010.

Kollegialt nätverk: 

Se Läkarförbundets webbplats: Läkare stödjer läkare – Kollegialt nätverk

LÄKARE SOM BEHANDLAR LÄKARE

Läkarförbundets webbplats finns en lista över läkare som förbundets medlemmar kan kontakta om de är sjuka; ett alternativ för den som till exempel inte vill vända sig till en nära kollega. Läkarna på listan har själva anmält sitt intresse för att ta emot läkare som patienter.