Som Läkartidningen tidigare rapporterat tillsatte WHO i förra veckan en kommitté, vars uppgift var att riskbedöma virusets utbredning. Under gårdagen sammanträdde denna kommitté och klassade smittspridningen som ett internationellt nödläge.

Anders Tegnell, avdelningschef för epidemiologi och utvärdering hos Folkhälsomyndigheten, säger till Sveriges radio att klassningen ger WHO möjligheter att »på ett tydligare sätt ge råd till myndigheterna om olika åtgärder som ska vidtas«.

– Både om vad man ska och vad man inte ska göra. Det pekar också indirekt på att det är en situation som kräver extraordinära åtgärder och stora insatser, säger han till SR.

Zikaviruset sprids via myggor och det finns i nuläget varken vaccin eller specifik behandling mot infektionen. Den kan kopplas till fosterskadan mikrocefali, där barnens hjärna är för liten vid födseln, samt Guillain-Barrés syndrom – även om sambandet inte är helt säkerställt i något av fallen. Folkhälsomyndighetens råd för kvinnor som är eller planerar att bli gravida kvarstår och påverkas i nuläget inte av den nya klassningen.

– Det WHO säger, det vi har sagt hela tiden, är att man bör ta kontakt med sin läkare för att få råd om man bör resa eller inte och fundera på om det är ett lämpligt tillfälle att åka eller om resan kan göras vid att annat tillfälle, säger Anders Tegnell till Sveriges radio.

Tidigare artikel:

WHO tillsätter zikaviruskommitté