På förslag av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen beslutade regeringen i dag torsdag om en ändring i förordningen om läkemedelsförmåner den 1 juni så att det blir möjligt för Läkemedelsverket att ändra sina föreskrifter om hur särskilda recept i pappersform hanteras på apoteken. Föreskrifterna ska ändras så att apoteken inte får lämna tillbaka en särskild receptblankett till patienten efter expediering, eller delexpediering. 

Den särskilda receptblanketten används för läkemedel som klassats som särskilda läkemedel av Läkemedelsverket, bland annat narkotiska läkemedel och anabola steroider. Det förekommer att sådana receptblanketter stjäls, förfalskas eller missbrukas på annat sätt. Därför har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen förordat elektronisk förskrivning som huvudregel, men i avvaktan på att det blir praktiskt möjligt så har myndigheterna i en rapport förra året föreslagit bland annat att apoteken inte ska få lämna tillbaka receptet.

– Vi vet att pappersrecept ibland utnyttjas för att på felaktiga grunder få tag i, bland annat, narkotiska läkemedel. Med denna förändring, ihop med den förändring Läkemedelsverket aviserat, minskar möjligheten att försöka använda pappersrecept för att få ut mer läkemedel än man ska få möjlighet till, säger folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.