Karolinska institutet, KI, har tidigare meddelat att man vill att CEPN:s expertgrupp för oredlighet i forskning tittar på de två oredlighetsanmälningar mot Macchiarini som lämnades in sommaren 2014 av fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Detta efter att tidigare rektorn Anders Hamsten som ett av sina sista beslut öppnat utredningarna på nytt.

Nu meddelar tillförordnad rektor Karin Dahlman-Wright att man även vill att CEPN tittar på den anmälan som tidigare samma sommar lämnades in av en belgisk professor i ÖNH-kirurgi. Denne varnade KI redan efter den första luftstrupsoperationen 2011 för att Macchiarinis metod inte hade ens en teoretisk chans att lyckas. Kritiken upprepades i anmälan tillsammans med konkreta anklagesepunkter om bland annat fabricerade fakta.

Medan de två senare anmälningarna utreddes externt av professor Bengt Gerdin, hanterades den aktuella anmälan av institutets etikråd. Rådets slutsats var att det inte fanns fog för misstankarna om forskningsfusk, utan att det handlade om missförstånd samt om anklagelser av »vetenskapsteoretisk« natur. Etikrådets bedömning låg till grund för rektors friande beslut.

Nu vill alltså Karin Dahlman-Wright att expertgruppen på CEPN granskar ärendet på nytt.

– Vi har intentionen att lämna över ärendet till Centrala etikprövningsnämnden, sedan är det inte säkert att de tar emot det. Vi vill att allt ska upp på bordet, det har vi varit väldigt tydliga med. Först när vi har städat ut allt kan vi komma tillbaka, säger hon till Läkartidiningen.