I dag har varje landsting och varje myndighet egna begrepp för att beskriva utbudet av vård-, omsorgs- och apotekstjänster. Det gör det svårare för patienter att välja mellan olika utförare och för myndigheter att följa upp och utöva tillsyn av verksamheterna.

Men nu har eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Inspektionen för vård och omsorg beslutat att ta fram en gemensam modell för utbud och begrepp samt att enas om tolkningar av regelverk.

Förutom att underlätta för patienter och myndigheter kan en gemensam modell göra det lättare för läkare att veta var man kan skicka en elektronisk remiss och för landsting att överblicka vårdutbudet.