Det var när verksamhetschefen, med anledning av brister i mannens yrkesutövning, gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som det uppdagades att läkaren bara hade gått sju terminer på läkarprogrammet. Då hade han arbetat i mer än tre år som AT-läkare i Skåne och behandlat över 1 000 patienter.

Men trots att arbetsgivaren ansåg att läkaren äventyrat patientsäkerheten gjordes aldrig någon polisanmälan. Beslutet togs av koncernledningen i Region Skåne, uppger verksamhetschefen till Uppdrag granskning.

Inte heller IVO gjorde någon polisanmälan.

– Personen i fråga är inte legitimerad – vi har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, säger Christina Carlsson, enhetschef vid Inspektionen för vård och omsorg till Uppdrag granskning.

Efter att ha fått lämna Region Skåne sökte mannen ytterligare två läkarjobb. I båda fallen ska bluffen ha upptäckts, men ingen polisanmälan gjordes då heller.

Region Skåne har, efter att ha tagit del av Uppdrag gransknings reportage, beslutat att gå igenom journalerna för alla de patienter som mannen behandlat.

Uppdrag granskning sänds onsdagen den 23 mars kl 20. 

Stark IVO-kritik

Bluffen uppdagades (se Läkartidningen. 2014;111:CUW9) efter att chefen på den medicinklinik där mannen jobbade sett en rad brister i dennes yrkesutövning; bland annat ska han ha underlåtit att fullgöra sin journalplikt samt förskrivit narkotiska preparat åt sig själv.

Mannen anmäldes av kliniken till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som upptäckte att han bara hade gått sju terminer på läkarprogrammet. IVO var starkt kritisk till att vårdgivaren vid anställningen inte kontrollerade att han hade nödvändig utbildningsnivå eller att han hade ett utfärdat examensbevis för läkare som krävs för anställning.