Läkarbristen inom primärvården i Kalmar län är stor, och i glesbygden finns det hälsocentraler som helt saknar fasta läkare. I dag hyr man in bemanningsläkare för att täcka upp vakanserna. Men landstinget har som mål att halvera hyrläkarkostnaderna till 2017, och som en del i den planen har man nu gått ut med ett erbjudande till alla läkare i landstinget om att jobba extra en vecka i primärvården med 175 procent av ordinarie lön.

I ett pressmeddelande skriver den rödgröna majoriteten i landstinget att man hoppas att erbjudandet ska få de många läkare som via bemanningsföretag knäcker extra i andra landsting att välja att stanna kvar.

Erbjudandet gäller samtliga läkare. En förutsättning är dock att det finns ett behov av kompetensen i primärvården, säger personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg (S) till Läkartidningen.

– Vi får göra en bedömning av varje persons kompetens, självklart, men det finns absolut många specialister som kan fylla en funktion på en vårdcentral om de kommer en vecka. En ortoped kan till exempel ta de patienter som har problem med rörelseorganen.