Efter rapporteringen om Paolo Macchiarinis misslyckade luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset har intresset bland patienter för att delta i kliniska prövningar minskat markant. Det säger Maria Englund, verksamhetschef för Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet Karolinska trial alliance, KTA, till Läkemedelsvärlden.

 – Om vi tidigare fick 30 svar på en annons får vi bara enstaka svar nu. Folk är oroliga och vissa hör till och med av sig och drar tillbaka sitt samtycke som de gett tidigare, säger Maria Englund till Läkemedelsvärlden.

En annan förklaring till nedgången kan vara händelsen i januari i franska Rennes, där en person avled efter en fas I-studie. Det dock är främst KTA som drabbats, medan motsvarande enheter i Uppsala och Göteborg inte upplever någon nedgång. Nedgången kopplas därför främst till händelserna kring Paolo Macchiarini, uppger Maria Englund, som tror att intresseminskningen är övergående.

Svårigheterna att hitta deltagare leder till att pågående prövningar stannar upp och till fördyring i form av exempelvis ökade annonseringskostnader.