Förutom ökade anslag föreslår nätverket bland annat att ett ackrediteringssystem införs för universitetssjukvården. Enlig manifestet behövs en ackreditering med tydliga kriterier för att universitetssjukhusen ska bli den nod som krävs för att den kliniska forskningen ska kunna bidra till att förbättra vården.

Mot bakgrund av svårigheterna att hitta utrymme inom vården för forskning förslår man också att det ställs krav på att vården ska utvärderas med avseende på såväl behandling som utbildning och vård.

Man föreslår vidare ett program för karriärtjänster inom landsting och regioner för disputerad vårdpersonal.

Nätverket Agenda för hälsa och välstånd omfattar ett 30-tal aktörer inom hälsa och vård, däribland Läkarförbundet, och samordnas av stiftelsen Forska!Sverige.

Läs även:

Efterlysning: Bättre villkor för forskande läkare

Nya förslag ska lyfta life science