Tillsammans med Anders Henriksson (S) och Christer Jonsson (C), ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län, konstaterar Heidi Stensmyren först att hälso- och sjukvården har ansvar för sjukintyget och också ska erbjuda behandling, men att hälso- och sjukvården inte har tillräckliga förutsättningar, varken mandat eller resurser, för att agera tillräckligt aktivt i tidigt skede. De skriver: »En bidragande orsak är att landstingen inte har det ekonomiska ansvaret för sjukpenningen. Det saknas tillräckliga drivkrafter för att ge det stöd, resurser och utrymmet som krävs för en ändamålsenlig sjukskrivningsprocess med hög kvalitet.«

Därför föreslår de att landstingen får hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen. Det skulle stimulera landstingen att prioritera frågorna på flera olika sätt. Men för att inte prioriteringsordningen ska sättas ur spel måste systemet först provas, menar de.

Ett första steg skulle vara ett pilotprojekt med finansiell samordning mellan sjukvården (landstingen) och sjukförsäkringen (staten). Och särskilt lämpat för detta skulle Kalmar län vara: »Läkarförbundet har nyligen genomfört en omfattande studie av hur den svenska primärvården fungerar i olika avseenden. På många områden framstår primärvården i Kalmar län som en av landets bästa. Kalmar län sticker i synnerhet ut positivt när det gäller hur specialister i primärvården ser på förutsättningarna att ge trygghet, bra service och god vård, vilket även är viktigt för att ge kvalitet i sjukskrivningsprocessen. Landstinget i Kalmar län lämpar sig därför väl för ett pilotprojekt med ­finansiell samordning.«

Skribenterna uppmanar regeringen att initera ett sådant projekt och kommer också att skriva till regeringen i frågan.