Huvudtalare på mötet, som hölls på Läkarförbundet, var den australiska röntgenläkaren Bronwyn King, som startat organisationen Tobacco free portfolios, vars arbete lett till att över 30 pensionsfonder i Australien avyttrat sina tobaksaktier.

Hon berättade att hon ofta får frågan varför man ska kämpa för att få bort just tobaksaktier ur pensionsfonderna, när det finns många andra industrier som också kan ifrågasättas på etiska grunder.

– Man måste väja sina strider, och det här är en strid vi kan vinna. Tobak är ett område som är lätt att definiera och avgränsa och som till skillnad från exempelvis vapen eller alkohol backas upp av en WHO-konvention, sa Bronwyn King och syftade på ramkonventionen om tobakskontroll, WHO Framework Convention on Tobacco Control.