Den främsta orsaken till ökningen bedöms av Folkhälsomyndigheten vara att fler människor på flykt från länder där sådana bakterier är vanligare har sökt vård eller provtagits i Sverige. Asylsökande provtas rutinmässigt i många delar av landet i samband med hälsoundersökning.

Smittspridningen inom Sverige eller på sjukhus har inte ökat.