Patienten tvångsvårdades på en psykiatrisk klinik med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Trots att det enligt regelverket krävs beslut av förvaltningsrätten för tvångsvård som pågår mer än fyra veckor sökte den ansvarige överläkaren aldrig tillstånd när fyraveckorsgränsen passerats. Drygt en månad hölls patienten frihetsberövad utan lagstöd innan hen fick besked att tvångsvården upphört och valde frivillig vård.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedömer att överläkaren är skäligen misstänkt för att vid myndighetsutövning åsidosätta det som gäller för uppgiften, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. Eftersom fängelse ingår i straffskalan är IVO skyldig att anmäla händelsen till åtal.