Som Läkartidningen rapporterat anser Medical Practitioners Tribunal Service, MPTS, en nämnd under General Medical Council, att läkaren avsiktligt vilselett brittiska domstolar i mål som rör skakvåld. MPTS har nu kommit fram till att det är nödvändigt att dra in hennes legitimation för att upprätthålla allmänhetens förtroende för läkarkåren.

Beslutet att deslegitimera läkaren har mött hård kritik. I en debattartikel i The Guardian anklagar en rad läkare och jurister GMC för att agera som en »inkvisition« mot en läkare som ifrågasätter etablerade uppfattningar.

Generaldirektören för GMC försvarar dock beslutet, som enligt honom inte är ett vetenskapligt ställningstagande, utan handlar om kravet att en läkare som vittnar i domstol måste vara ärlig och objektiv. I The Guardian säger han att MTPS funnit över 130 fall där läkaren handplockat vetenskapliga rön för att stödja sin egen uppfattning.

Bakgrund

Läkaren stod tidigare bakom uppfattningen att den så kallade triaden – dvs blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och svullnad i hjärnan – är tillräcklig för att slå fast att ett spädbarn blivit utsatt för skakvåld. För mer än ett decennium sedan ändrade hon dock ståndpunkt, och har sedan dess agerat försvarsvittne i en rad rättegångar om barnmisshandel.

Läkartidningen har kännedom om två rättsfall i Sverige där läkaren varit partssakkunnig, varav ett rör specifikt skakvåld. I båda fallen har den tilltalade friats efter att ha beviljats resning.

Hon var dock inte involverad det mål där Högsta domstolen 2014 i en prejudicerande dom slog fast att det krävs mycket starka belägg för att endast utifrån vissa kroppsskador dra slutsatsen att en brottslig gärning begåtts, samt att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäker.