Läkare utan gränser meddelar att organisationen lämnar lägret Moria på Lesbos. På webbplatsen uppges att »beslutet är en konsekvens av EU:s nya flyktingpolitik« och att man inte vill vara en del av ett omänskligt system.

– Vi vill inte att våra hjälpinsatser utnyttjas i samband med massavvisningar och vi vägrar att bli en del av ett system som inte tar hänsyn till människors humanitära behov eller skyddsbehov, säger Marie Elisabeth Ingres, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Grekland, i ett uttalande på webbplatsen.

Organisationen har sedan juli förra året genomfört 24 000 patientbehandlingar på Lesbos, varav hälften utförts i Morialägret. Läkare utan gränser kommer nu att fortsätta med andra insatser på ön.