Lunginflammation är den främsta dödsorsaken bland barn i världen, och tillgång till PCV13 skulle enligt Läkare utan gränser kunna rädda många barns liv. Priset är dock satt så högt att många medel- och låginkomstländer inte har råd att köpa in det, och även humanitära organisationer har svårt att bära kostnaderna.

Läkare utan gränser har under flera år försökt förhandla med Pfizer om att få köpa in PCV-vaccinet till sina projekt i världen till ett lägre pris. Förhandlingarna har dock inte gett resultat och nu försöker man genom en så kallad patentinvändning att säkerställa att andra tillverkare får möjlighet att producera vaccinet genom att Pfizer nekas patent i Indien. Enligt MSF finns det tillverkare i Indien som meddelat att de kan leverera vaccinet till halva priset jämfört med Pfizer.