Förslaget som debatteras i EU-parlamentet i dag på Internationella kvinnodagen den 8 mars handlar, enligt uttalandet, om genusmedvetna åtgärder som tar avstamp i det faktum att flickor och kvinnor på flykt ofta i sina hemländer utsatts för våldtäkt, könsstympning, tvångsäktenskap, våld i hemmet, hedersrelaterade brott och på sin flyktväg även kan falla offer för människohandel, prostitution och sexuellt utnyttjande.

− Kvinnor och flickor är ofta särskilt sårbara bland de som söker skydd från krig, fattigdom och övergrepp. Därför har Europaparlamentet för årets internationella kvinnodag valt att fokusera på situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande. Nu får vi hoppas att man kan komma överens om gemensamma riktlinjer som kan underlätta för dessa utsatta kvinnor och barn, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, på förbundets webbplats.

Förslaget handlar bland annat om tillgång till korrekt juridisk rådgivning, rätt att få kvinnliga intervjuare och tolkar samt tillgång till kvinnohälsovård och traumarådgivning på flyktingförläggningar. Enligt förslaget ska könsrelaterade former av våld vara asylgrundande i EU.

Ingela Heimann, ordförande i Kvinnliga läkares förening, säger i samma uttalande att sexuellt våld kan leda till oönskade graviditeter som också överför skam och skuld till barnet samt att den utsatta kvinnan om hon är gift kan riskera att förskjutas av sin make.

 − Det behövs också en ökad kompetens hos handläggare av asyl om att dessa kvinnor ofta inte självmant berättar om sexuella övergrepp eller annat våld, säger hon.