Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som har antagit en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, enligt vilken värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Varje år ska uppgifter om ersättningar under föregående år publiceras. I år kommer uppgifterna alltså att röra ersättningar utbetalade under 2015. I Sverige kommer informationen att finnas i en särskild portal på Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, samarbetsdatabas. Den sista maj i år kommer portalen öppna för läkemedelsföretagens inrapportering och den 1 juli ska all information för 2015 vara inne.

Informationen om personer kommer att omfatta namn, adress där personen är verksam, konsultarvoden och utlägg för omkostnader till exempel för resa och logi. 

Ingen person kommer dock att namnges utan medgivande, enligt Läkemedelsindustriföreningen, eftersom medgivande krävs enligt personuppgiftslagen. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande kommer i stället att redovisas anonymt i klump. 

Redan under 2014 ska alla läkare i Sverige ha fått ett brev om den planerade förändringen, enligt Lif. Rikard Pellas, som arbetar med etikfrågor på Lif, hoppas att majoriteten av berörda personer kommer att ge sitt medgivande. 

– Förhoppningsvis kommer flertalet att medge publicering och vi ligger bra till i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi har en tradition av samarbete, transparens och öppenhet. Dessutom stödjer Läkarförbundet och Vårdförbundet initiativet, sa Rikard Pellas i ett pressmeddelande tidigare i år.

Rent praktiskt sker medgivandet t ex i form av en klausul i avtalet om engagemang som läkemedelsföretaget sluter med den enskilde läkaren och verksamhetschefen. Det är alltså i samband med avtalet som den enskilde kan säga ja eller nej till publicering. Medgivande kan också ske via ett separat samtyckesdokument för alla eventuella samarbeten över en viss tid. 

Rikard Pellas har inga siffror på hur många läkare som hittills har sagt ja till publicering.

– Alla gör det tyvärr inte, men vi har indikationer från våra medlemsföretag att de allra flesta ger sitt medgivande och att man har förståelse för initiativet, säger han till Läkartidningen.

Det är dock bara om ersättningen tagits emot personligen, som bisyssla, som personens namn publiceras. Om ersättningen gått till personen för ett uppdrag som utförts i tjänsten redovisas i stället namnet på kliniken eller organisationen.